CÁNH TỦ 900 BẾP TRÊN

1,396,800

Mã: CT9BT914

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 450 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (648,000 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (50,400 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 450 mm
Cao : 800 mm
Mã vật liệu cánh : Acrilic (648,000 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (50,400 ₫)