KHAY TỦ ÁO VẢI

Sử dụng cho tủ áo - 4 cái
650,000

Mã: PTA009

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: Đặt hàng (thời gian giao hàng theo đơn hàng cụ thể).

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500 - Dùng đựng phụ kiện trang sức
  • MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000 - Dùng đựng phụ kiện trang sức
  • TỦ ÁO CHỮ C 500 - Dùng tạo không gian trong tủ áo 1000
  • KHAY TỦ ÁO VẢI - Dùng đựng phụ kiện tranf sức